Elvenar Elvenar

Mapa světa

World map

Velkolepý Elvenar povstává z popela a nastává nová éra!

Pustiny Elvenaru se opět začínají zelenat a krajina se pozvolna mění v úrodnou, vzkvétající zemi, jakou byla před mnoha tisíci let. Prastaré magické relikvie, které po dlouhá léta ležely zapomenuté hluboko pod zemí, stoupají k povrchu a čekají, až je při prozkoumávání nekonečných provincií kolem svého města objevíš.

Ponoř se do světa Elvenaru, udělej si jméno a získej si úctu sousedních vládců!

Objevuj města ostatních hráčů, navazuj kontakty a vytvářej spojenectví. Udržováním dobrých vztahů si zajistíš podporu svých spojenců a výhodné podmínky pro obchodování.

Sbírej relikvie, které v sobě ukrývají magickou moudrost prastarých obyvatel Elvenaru. Každý typ relikvie dokáže urychlit výrobu určitého zboží. Na které se zaměříš?

V každé provincii tě čeká osm střetů s osmi různými postavami, které ti za různých podmínek nabídnou relikvie.

Vyjednávání ale není jediným způsobem, jak se k těmto cenným předmětům dostat. Pokud se na to cítíš, můžeš zvolit boj a vést své vojáky do epických, 3D animovaných bitev s mocnými protivníky.